Kto sme?

Veru nevieme, koľko rokov dozadu sa ktosi rozhodol vydávať seminárny časopis. Myšlienka bola, chuť tiež, už len názov a je to.

Týchto pár riadkov vám malo odhaliť, ale skôr asi iba zahmlilo aj tak málo známe začiatky Boromea – časopisu košických bohoslovcov. V seminári je to totiž tak, že redakcia časopisu sa obmieňa rýchlosťou cyklu striedania letných a zimných olympijských hier. Približne každé dva roky je tu nový šéfredaktor s novým tímom redaktorov. A keďže archív nášho časopisu siaha len do blízkej minulosti, dnes už ani nevieme, kde a ako sa to všetko začalo. Napokon, my vám nemusíme zodpovedať otázku „kým sme boli,“ ale „kým sme“ – teraz.

Boromeo, časopis pomenovaný na počesť patróna košického seminára sv. Karola Boromejského, vychádza ako občasník dvakrát v roku na Vianoce a Veľkú noc. Jeho zameranie je aspoň také široké, ako záber jeho čitateľov – od najmenších po najstarších. Niečo si tu nájdu deti, mládež, histórie- či zábavychtiví. A vždy sa dozviete aj aktuálne informácie z diania v seminári. Spoznáte nových prvákov, budúcich novokňazov aj tých, ktorí sa vrátili z pastoračného ročníka. Nájde sa aj vlastná tvorba (poézia i próza) a recenzie na rôzne druhy umenia. Prosto, taká všehochuť.

Časopis Boromeo sa ditribuuje vďaka bohoslovcom, ktorí ho poctivo nosia so sebou na sviatky domov, aby sa dostal k vám, našim čitateľom.

Máme za sebou aj pekný úspech, keď sme v roku 2004 dostali špeciálnu cenu v súťaži FAČA o najlepší farský časopis podľa hodnotenia združenia katolíckych novinárov Network Slovakia.

Asi toľko by vám o tom, kto sme, aj stačilo.


Príjemné čítanie Boromea vám praje


Vaša redakcia