e-mail:casopisboromeo@gmail.com
poštová adresa: ČASOPIS BOROMEO
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského
Hlavná 91
042 03 Košice